Stäng

Stäng
Måste man ha revisor i Enskild Firma?Revisor i Enskild Firma. Behöver man ha en revisor när man har enskild näringsverksamhet? När krävs revisor för ett småföretag? 

När behöver enskilda firmor ha revisor?

För de allra flesta småföretagare med enskilda firmor finns inget krav på revisor. Det är först när din enskilda firma blir riktigt stor som det blir aktuellt med en revisor. För att det ska krävas revisor måste du komma över minst två av dessa kriterier:

-Över 50 anställda under året

(räknat i medeltal - se hur du räknar ut nyckeltalet för anställda i medeltal här)

-Balansräkning på över 40M Kr

(titta på summan av Tillgångar i Balansräkningen och se om det värdet är över 40 miljoner Kr - detta kallas balansomslutning)

-Omsättning över 80M Kr 

(summera försäljningsvärdet utan moms - titta i resultaträkningen för året och se om den totala försäljningen (intäkterna) kommer över 80 miljoner - detta kallas nettoomsättning)

Kommer du över gränsvärdet för 2 eller fler av dessa kriterier måste du skaffa en kvalificerad revisor (vilket innebär att den måste vara godkänd av Revisorsnämnden (Revisorsinspektionen), därför kallas dessa också för godkända revisorer) och anmäla detta till Bolagsverket.

Hårdare krav på revisor i AB

Har du AB ser du att du måste ha revisor betydligt tidigare än i enskild firma, om man i ett aktiebolag kommer över minst 2 av dessa gränsvärden måste man registrera en revisor för företaget:

-Över 3 anställda under året

-Balansräkning på över 1,5M Kr

-Omsättning över 3M Kr

8 aug 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.