Stäng
Periodisering vs AvskrivningPeriodisering och Avskrivning. Vad är periodisering? Vad innebär avskrivning? Vad är det för skillnad mellan en periodisering och en avskrivning?

Definition av Periodisering

En periodisering (eng. accrual) är en kostnad som fördelats och bokförts i den period den tillhör. En typisk periodisering av utgifter är hyror. Du betalar hyran i förskott men den gäller för ett kvartal, alltså 3 månader. Istället för att bokföra hela beloppet på ett kostnadskonto vid betalning, som man normalt gör vid användning av kontantmetoden, så bokför man istället beloppet på ett balanskonto. Då påverkas inte resultatet. Sedan bokför man hyran delat med 3 varje månad under 3 månader för att utgiften ska fördelas till den period den tillhör.

Antag att vi har en hyresfaktura på 30000 Kr som betalas 25:e december 2014, men den avser Jan-Mar 2015. Då bokför vi hyresbetalningen på ett balanskonto och under månadsbokslutet i januari bokför vi 30/3=10000 Kr på ett kostnadskonto, sen gör vi lika i februari och mars. Då har vi bokfört hela beloppet på kostnadskonton men summan har fördelats till 3 olika månader. När man fördelar en kostnad på flera månader säger ekonomer att dom periodiserar utgiften. Man kan även periodisera inkomster till flera olika månader eller år.

Här kan du se i vilka intervall balanskonton och kostnadskonton finns

Definition av Avskrivning

En avskrivning (eng. depreciation) är en värdeminskning på en bokförd anläggningstillgång. När man gör en avskrivning minskar man värdet på t.ex. en maskin i Balansräkningen. Eftersom man minskar tillgångarna blir det också en kostnad som bokförs på ett kostnadskonto.

Om du har köpt en maskin för 1200 000 Kr så får du max bokföra (kostnadsföra) drygt 22000 Kr direkt. Dessutom blir resultatet fel om man tar hela kostnaden en viss månad fast maskinen används hela året eller under flera år. Därför skriver man av värdet på tillgången/maskinen under t.ex. 10 år. Det innebär i praktiken att man bokför 1200K/(12månx10år) alltså 10000 Kr/mån. Många bokföringsprogram har stöd för att lägga upp automatiska avskrivningar så att man inte glömmer bort att bokföra det. Annars måste du lägga till den punkten på din att-göra-lista vid månadsbokslutet. Här kan du se hur man bokför mot ett balanskonto när man köpt in en maskin.

Genom att bokföra inköpet av en maskin som en Tillgång på Balansräkningen kan man sedan varje månad minska det balanskontot (BAS-konton som börjar på 1) och flytta beloppet till ett kostnadskonto (BAS-konton som börjar på 4,5,6,7 och ibland 8). Balanskontot minskas med lika mycket som man ökar kostnadskontot. När man bokför något på ett balanskonto påverkas ej resultatet. Därför förändras inte resultatet vid inköp av maskinen då man bokför den på balanskontot. Men varje månad gör man också en avskrivning som kostnadsför 10K på ett kostnadskonto

Skillnaden mellan Periodisering och Avskrivning

Periodisering fördelar framtida kostnader i rätt månad (hyror). Avskrivning fördelar värdeminskningen på en anläggningstillgång till de antal månader som det tar innan värdet är noll. Avskrivningar är därför en typ av periodisering som används i första hand för maskiner och inventarier.

Vad periodiserar man?

  • Anläggningstillgångar (avskrivningar)
  • Förutbetalda intäkter. Inkomster som har bokförts och betalats, men som egentligen inte är en intäkt för detta år. Företaget får då något som kallas för en interimsskuld i årsbokslutet.
  • Förutbetalda kostnader. Utgifter som man bokfört och betalat, men som inte är en kostnad i detta år. Företaget får då en interimsfordring i årsbokslutet.
  • Upplupna intäkter. Inkomster som man varken fått eller bokfört, men som egentligen är en intäkt som tillhör detta år. Företaget får då också en interimsfordring i årsbokslutet.
  • Upplupna kostnader. Utgifter som man varken har bokfört eller betalat, men som är en kostnad som tillhör detta år. Företaget får då en så kallad interimsskuld i årsbokslutet. Ekonomer brukar också säga att dom gör en reservation i bokföringen när dom sätter av kostnader som man inte har underlag för ännu.

Man kanske har fått en stämning mot sig och förväntar sig att det blir 50000 Kr. Då reserverar man 50K som en kostnad i bokföringen fast man ännu inte har betalt den eftersom det exakta beloppet inte blivit fastställt, men man gör bedömningen att händelsen som inträffat under året gör att skadeståndet är sannolikt och därför måste man reservera en kostnad för det under aktuellt år för att resultatet för året ska bli rättvisande. Använder du kontantmetoden uppstår ändå kostnaden när du väl gör betalningen. Därför slipper man ofta periodisera i enskilda firmor som bokför enligt kontantmetoden.

 


Läs också om skillnaden mellan kostnad, utgift och utbetalning

7 Feb 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se