Stäng
Moms när du skickar varor med PostNordMoms på paket. Ska jag fakturera kunden med moms på både frakt och vara när postens tjänster nu blivit momsbefriade? Hur konterar man försäljning till kund när man skickat varan med PostNord? Jag har fått höra att momsen bör läggas ovanpå priset du fakturerar för frakt och varans pris. Moms Postnord. Men vilken momssats ska det vara? Hur ska detta bokföras?

Moms och bokföring när man skickar saker med PostNord

"Jag har ett företag och skickar varor med Postnord. Deras tjänster är inte längre momsbelagda, jag kan inte dra av moms då jag använder deras tjänster. När jag fakturerar mina kunder som väljer att få sin vara skickad med Postnord lägger jag inte moms på frakten på fakturan. Då betalar jag heller inte moms till skatteverket för den delen av fakturan.

Jag säljer en vara för 100kr Frakten är 48 kr= 148kr

Kontering på fakturan

konto 3051 80 kr kredit

Konto 2611 20kr kredit

konto 3520 48 kr kredit

konto 1510 148 kr debet

I momsdeklarationen tar jag givetvis inte med summa på konto 3520.

Är det korrekt att göra så?"

Kontering av varuförsäljning via PostNord 

Du måste lägga moms även på frakten, du får inte sälja din frakt utan moms. Momsbefrielse på frakt gäller bara PostNord och det förklaras i detalj längre ned i artikeln. De få gånger en småföretagare får fakturera sin frakt av en vara utan moms är när själva varan är momsbefriad (t.ex. investeringsguld eller receptbelagda läkemedel).

Av dina siffror framgår att din intäkt för varan är 80 Kr, du tar 48 Kr för frakten vilket jag här antar är utan moms. Detta ska vi lägga 25% moms ovanpå. Detta ger:

Slutpris till kund = (80 + 48) x 1,25 = 160

Konteringen blir då:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning varor inrikes 3051   80
Fakturerade frakter 3520   48
Utgående moms 2611   32
Kundfordringar 1510 160  

Använder du kontantmetoden byter du ut konto 1510 mot 1930 Bank.

Hur gör man om man fakturerat fel?


 


Har du fakturerat kunder som du angivit ovan måste du antingen skapa kreditfaktura och ny korrekt faktura, alternativt skicka en kompletteringsfaktura med enbart moms. I ditt fall saknas moms på frakten alltså 0,25 x 48 = 12 Kr. Du får skapa en ny faktura med bara moms med totalbeloppet 12 Kr. Detta är det smidigaste alternativet vid små belopp.

Formellt ska du dock egentligen göra kreditfakturor och ändringar i momsdeklarationerna för de perioder som berörs också..

Eftersom straffet vid felaktiga fakturor och felaktiga momsdeklarationer är 20% på det saknade eller felaktiga beloppet får man göra en kalkylerad risk när man väljer det smidigaste alternativet. Hur många fakturor och hur stora belopp rör det sig om?

Skulle du ha otur och Skatteverket beslutar att du ska få böter för dina fel i momsdeklarationen så blir det för just denna vara en straffavgift på 0,20 x 12 = 2,4 Kr. Det är alltså inte motiverat att rätta allt så det blir 100% korrekt utan det smidigaste är att bara skicka en kompletteringsfaktura på den saknade momsen. Den momsen redovisas då i nästa period. Då har du totalt på helåret samlat in rätt moms och du har inte tjänat något på felet eftersom resultatet du redovisar och ska betala inkomstskatt på är precis lika. Detta gör att du slipper de högre böterna på 40% extra man kan få på det belopp som man "missat" att redovisa som intäkt.

Med tanke på omständigheterna och att både Skatteverkets handläggare och PostNord givit varierande svar på hur momsen ska hanteras till olika personer har du stora möjligheter att slippa straff för att du gjort fel på detta. 

Läs mer här om straffavgifter vid bokföringsfel

Den som får problem och måste överklaga en oskälig straffavgift vid bokföringsfel ska även läsa denna artikel om vilka lagar och paragrafer man kan anföra mot Skatteverket och vad som egenligen får straffbeläggas.

Att skicka en extra faktura med bara moms irriterar inte företag så mycket eftersom de kan dra av och få igen momsen, men har man sålt till privatpersoner så kan det bli mer problem eftersom det blir en extra kostnad. Har man angivit ett pris och sen ska försöka samla in mer pengar för att man själv räknat fel och inte tagit med moms på frakten kan det vara bättre att bara ta förlusten, dela av det saknade momsbeloppet från den egna intäkten och ändra momsdeklarationen och höja det redovisade beloppet för utgående moms och betala det ur egen fick så att säga. Notera att du kan få varning i bokföringsprogrammet för att moms och momsdeklarationsrapporten har avvikelser som beror på att intäkten som är bokförd inte stämmer med den redovisade momsen i momsrapporten. Detta får man ignorera för denna period och skriva en motivering och förklaring till i bokföringsunderlagen.

Moms vid transport av varor

Det här är en mycket bra fråga som givit upphov till en hel del förvirring. Det finns långs trådar i forum på nätet om hur radikalt olika besked man fått från olika handläggare på Skatteverket och PostNord angående hur man ska hantera momsen vid frakt av varor som görs med PostNord. Här ska ni nu får slutgiltigt besked om vad som egentligen gäller.

Som jag skrivit om tidigare här angående Vidarefakturering blir det en ny affärshändelse (separat omsättning) vilket innebär att du ska fakturera med din normala momssats. Sedan har vi regelverket kring moms på frakt som säger att du ska fakturera frakten med samma moms som varan har som fraktas.

PostNord har en korrekt text och tolkning på sin hemsida angående hur dom ska fakturera DIG för frakttjänsten:

"Momsfriheten gäller enligt lagtexten för frimärken samt posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten, och som inte är individuellt förhandlade. Det innebär att momsfriheten gäller direktbetalande kunder, som inte har ett avtal med PostNord."

De tjänster som omfattas av momsbefrielsen är:

 • REK, inrikes/utrikes
 • Mottagningsbevis inrikes/utrikes
 • Mottagarkvittens inrikes
 • Personlig utlämning
 • Värde
 • Skicka Lätt
 • Postpaket inrikes
 • Postpaket utrikes
 • Förfrankerat
 • Riktiga Vykort
 • Ostämplade samlarprodukter
 • Frakt till PostNord-kartong inrikes/utrikes

När du köper dessa frakttjänster lägger PostNord inte längre på någon moms.

Av detta kan vi dra slutsatsen att DIN frakt inte blir momsfri även om PostNords frakt är det. Du som småföretagare med butik/webbshopp säljer inte posttjänster utan varor och frakt. Att posten själva kan fakturera frakt momsbefriat är för att de är en samhällsnyttig tjänst i statlig regi som via EU-domslut blivit momsbefriat även i Sverige. Motiveringen till detta är bl.a. att det kunde bli snedvridning för konkurrenter:

"Artikel 132.1 a i direktiv 2006/112 anger att medlemsstaterna ska undanta tjänster och därmed förenade varuleveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet från skatteplikt."

"Kommissionen anser att Posten AB genom att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänster som omnämns i artikel 3 i direktiv 97/67 utgör ett offentligt postväsen enligt artikel 132 i direktiv 2006/112."

Se: Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige - Mål C-114/14

Vad står det i lagen om posttjänster?

Undantag för posttjänster och frimärken

"20 a § Från skatteplikt undantas omsättning av
1. posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av någon som med stöd av samma lag är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst, och
2. frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga som betalningsmedel för posttjänster som avses i 1.

Omsättning av posttjänster för vilka villkoren förhandlats individuellt omfattas dock inte av undantaget i första stycket 1. Lag (2016:91)."

-Mervärdesskattelag (1994:200)

Det betyder att detta inte gäller er som har avtal med PostNord. 

Om du köpt en förfrankerad brevpåse så säljer du inte vidare posttjänsten när du skickar varan i den till din kund, du använder postens frakttjänst med hjälp av brevet. Du säljer varan och tar ut en avgift för de omkostnader du har för att frakta saken till kunden. 

Därmed blir själva fraktkostnaden en vidarefakturering av de kostnader du haft, som jag tidigare skrivit i artikeln om vidarefakturering innebär detta en ny omsättning som är oberoende av den tidigare kostnaden du haft. Om du betalar 25% moms eller 0% moms till PostNord saknar alltså betydelse för vilken momssats du ska fakturera din kund med, det styrs av varan du säljer. Därmed fakturerar du moms på varan enligt den momssats din vara har (i nästan alla fall 25%).

De enda undantagen är egentligen om du skickar dessa varor:

Fakturera varan och frakten med 12% moms:

Livsmedel, Kosttillskott, Catering, Konstverk som säljs av konstnären själv med hög omsättning >336K/år.

Slutpris till kund = (Pris vara + Din avgift för frakten) x 1,12.

 

Fakturera varan och frakten med 6% moms:

Böcker, talböcker, noter, kartor, sjökort, ritböcker för barn, operabiljetter, tidningar.

Slutpris till kund = (Pris vara + Din avgift för frakten) x 1,06.

 

Fakturera varan och frakten med 0% moms:

Investeringsguld, lotteri, medlemstidningar, receptbelagda läkemedel, personaltidningar, frimärken,

konstverk som säljs av konstnären själv som har låg omsättning 336/år, valutor.

Slutpris till kund = (Pris vara + Din avgift för frakten) x 1.

 

Fakturera varan och frakten med 25% moms:

Alla övriga varor.

Detta innebär vid försäljning och frakt av vara som har 25% moms att ditt pris till kund blir:

Slutpris till kund = (Pris vara + Din avgift för frakten) x 1,25.

EXEMPEL: Fråga och svar om fraktmoms från verkligheten

"Hej. Gratisfråga.
Jag har läst på er sida ang moms på porto, men blir inte klokare.
Har pratat med PostNord som säger att jag inte ska beräkna någon
moms, men enligt er så ska jag redovisa moms ändå. Jag fattar
ingenting.
Säg att jag säljer för 500 kr och porto är 72 kr (totalt 572 kr) -
då blir min bokföring enl följande:
1920 D 572
3051 K 400
2611 K 100
3520 K 72
Kunden betalar i förskott, jag använder kontantmetoden i
bokföringen.
Hur bokför jag moms på portot när det inte är moms på porto? Ska
kunden betala 90 kr i porto istället, fastän jag köper för 72 kr?
Vänligen förtydliga åt mig."

Momsen beror mycket på situation och omständigheter men jag börjar med att anta att du säljer inrikes och att själva varan DU SÄLJER inte är momsbefriad (t.ex. läkemedel eller investeringsguld). 
Förstår inte riktigt vad du menar med att du "ska redovisa moms ändå"?
Tänk i två steg, du gör ett inköp av porto/frakt som är separat från din försäljning av vara + frakt (ny omsättning). Du bokför inköp av posttjänst utan moms men när du sedan säljer själv till din kund blir det en vanlig försäljning av vara + frakt som inte har något att göra med momsbefriade posttjänster eftersom du inte är ett statligt postbolag.
Porto är momsbefriat (för den som har hand om samhällsomfattande posttjänster), men själva fraktavgiften till slutkund måste du lägga moms på, och momsen på frakten styrs av vilken vara du skickar - har varan 6% moms får frakten 6% moms, säljs varan med 25% moms får frakten 25% moms.
Varuförsäljning + moms
Frakt + moms
Porto (utan moms men bara när Postnord/statliga postbolag säljer)
MEN det är bara Postnord som kan sälja porto till DIG utan moms. Du får inte sälja ditt porto/frakt till din kund utan moms. Är det detta som förvirrar dig?

Vad omfattas av undantaget för posttjänster?

Undantaget för posttjänster omfattar omsättning av posttjänster där följande villkor är uppfyllda (3 kap. 20 a § första stycket 1 ML):

 • Posttjänsterna ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045).
 • Posttjänsterna tillhandahålls av någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst (DU är ej denna typ av postbolag och kan därför ej sälja porto/frakt utan moms).
Undantaget gäller inte för omsättning av posttjänster för vilka villkoren förhandlats individuellt (3 kap. 20 a § andra stycket ML). I DESSA FALL MÅSTE POSTEN LÄGGA PÅ MOMS. Men det påverkar inte momshantering för dig mot din slutkund.

KONTERINGSFÖRSLAG

Om du säljer din frakt till slutkund för 72 kr och varan du säljer ska säljas med 25% moms, då ska frakten också faktureras med 25% moms. Därför är ditt pris utan moms för frakten 72/1,25 = 57,60 kr. Momsen för frakten är 14,40 kr. 
 
1920 D 572
3051 K 400
2611 K 100 + 14,40 = 114,40
3520 K 57,60

 

 

3 Nov 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se