Stäng

Stäng
Moms när du skickar varor med PostNordMoms på paket. Ska jag fakturera kunden med moms på både frakt och vara när postens tjänster nu blivit momsbefriade? Hur konterar man försäljning till kund när man skickat varan med PostNord? Jag har fått höra att momsen bör läggas ovanpå priset du fakturerar för frakt och varans pris. Moms Postnord. Men vilken momssats ska det vara? Hur ska detta bokföras?

Moms och bokföring när man skickar saker med PostNord

"Jag har ett företag och skickar varor med Postnord. Deras tjänster är inte längre momsbelagda, jag kan inte dra av moms då jag använder deras tjänster. När jag fakturerar mina kunder som väljer att få sin vara skickad med Postnord lägger jag inte moms på frakten på fakturan. Då betalar jag heller inte moms till skatteverket för den delen av fakturan.

Jag säljer en vara för 100kr Frakten är 48 kr= 148kr

Kontering på fakturan

konto 3051 80 kr kredit

Konto 2611 20kr kredit

konto 3520 48 kr kredit

konto 1510 148 kr debet

I momsdeklarationen tar jag givetvis inte med summa på konto 3520.

Är det korrekt att göra så?"

Kontering av varuförsäljning via PostNord 

Du måste lägga moms även på frakten, du får inte sälja din frakt utan moms. Momsbefrielse på frakt gäller bara PostNord och det förklaras i detalj längre ned i artikeln. De få gånger en småföretagare får fakturera sin frakt av en vara utan moms är när själva varan är momsbefriad (t.ex. investeringsguld eller receptbelagda läkemedel).

Av dina siffror framgår att din intäkt för varan är 80 Kr, du tar 48 Kr för frakten vilket jag här antar är utan moms. Detta ska vi lägga 25% moms ovanpå. Detta ger:

Slutpris till kund = (80 + 48) x 1,25 = 160

Konteringen blir då:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning varor inrikes 3051   80
Fakturerade frakter 3520   48
Utgående moms 2611   32
Kundfordringar 1510 160  

Använder du kontantmetoden byter du ut konto 1510 mot 1930 Bank.

Hur gör man om man fakturerat fel?


 


Har du fakturerat kunder som du angivit ovan måste du antingen skapa kreditfaktura och ny korrekt faktura, alternativt skicka en kompletteringsfaktura med enbart moms. I ditt fall saknas moms på frakten alltså 0,25 x 48 = 12 Kr. Du får skapa en ny faktura med bara moms med totalbeloppet 12 Kr. Detta är det smidigaste alternativet vid små belopp.

Formellt ska du dock egentligen göra kreditfakturor och ändringar i momsdeklarationerna för de perioder som berörs också..

Eftersom straffet vid felaktiga fakturor och felaktiga momsdeklarationer är 20% på det saknade eller felaktiga beloppet får man göra en kalkylerad risk när man väljer det smidigaste alternativet. Hur många fakturor och hur stora belopp rör det sig om?

Skulle du ha otur och Skatteverket beslutar att du ska få böter för dina fel i momsdeklarationen så blir det för just denna vara en straffavgift på 0,20 x 12 = 2,4 Kr. Det är alltså inte motiverat att rätta allt så det blir 100% korrekt utan det smidigaste är att bara skicka en kompletteringsfaktura på den saknade momsen. Den momsen redovisas då i nästa period. Då har du totalt på helåret samlat in rätt moms och du har inte tjänat något på felet eftersom resultatet du redovisar och ska betala inkomstskatt på är precis lika. Detta gör att du slipper de högre böterna på 40% extra man kan få på det belopp som man "missat" att redovisa som intäkt.

Med tanke på omständigheterna och att både Skatteverkets handläggare och PostNord givit varierande svar på hur momsen ska hanteras till olika personer har du stora möjligheter att slippa straff för att du gjort fel på detta. 

Läs mer här om straffavgifter vid bokföringsfel

Den som får problem och måste överklaga en oskälig straffavgift vid bokföringsfel ska även läsa denna artikel om vilka lagar och paragrafer man kan anföra mot Skatteverket och vad som egenligen får straffbeläggas.

Att skicka en extra faktura med bara moms irriterar inte företag så mycket eftersom de kan dra av och få igen momsen, men har man sålt till privatpersoner så kan det bli mer problem eftersom det blir en extra kostnad. Har man angivit ett pris och sen ska försöka samla in mer pengar för att man själv räknat fel och inte tagit med moms på frakten kan det vara bättre att bara ta förlusten, dela av det saknade momsbeloppet från den egna intäkten och ändra momsdeklarationen och höja det redovisade beloppet för utgående moms och betala det ur egen fick så att säga. Notera att du kommer kan få varning i bokföringsprogrammet för att moms och modeklarationsrapporten har avvikelser som beror på att intäkten som är bokförd inte stämmer med den redovisade momsen i momsrapporten. Detta får man ignorera för denna period och skriva en motivering och förklaring till i bokföringsunderlagen.

Moms vid transport av varor

Det här är en mycket bra fråga som givit upphov till en hel del förvirring. Det finns långs trådar i forum på nätet om hur radikalt olika besked man fått från olika handläggare på Skatteverket och PostNord angående hur man ska hantera momsen vid frakt av varor som görs med PostNord. Här ska ni nu får slutgiltigt besked om vad som egentligen gäller.

Som jag skrivit om tidigare här angående Vidarefakturering blir det en ny affärshändelse (separat omsättning) vilket innebär att du ska fakturera med din normala momssats. Sedan har vi regelverket kring moms på frakt som säger att du ska fakturera frakten med samma moms som varan har som fraktas.

PostNord har en korrekt text och tolkning på sin hemsida angående hur dom ska fakturera DIG för frakttjänsten:

"Momsfriheten gäller enligt lagtexten för frimärken samt posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten, och som inte är individuellt förhandlade. Det innebär att momsfriheten gäller direktbetalande kunder, som inte har ett avtal med PostNord."

De tjänster som omfattas av momsbefrielsen är:

 • REK, inrikes/utrikes
 • Mottagningsbevis inrikes/utrikes
 • Mottagarkvittens inrikes
 • Personlig utlämning
 • Värde
 • Skicka Lätt
 • Postpaket inrikes
 • Postpaket utrikes
 • Förfrankerat
 • Riktiga Vykort
 • Ostämplade samlarprodukter
 • Frakt till PostNord-kartong inrikes/utrikes

När du köper dessa frakttjänster lägger PostNord inte längre på någon moms.

Av detta kan vi dra slutsatsen att DIN frakt inte blir momsfri även om PostNords frakt är det. Du som småföretagare med butik/webbshopp säljer inte posttjänster utan varor och frakt. Att posten själva kan fakturera frakt momsbefriat är för att de är en samhällsnyttig tjänst i statlig regi som via EU-domslut blivit momsbefriat även i Sverige. Motiveringen till detta är bl.a. att det kunde bli snedvridning för konkurrenter:

"Artikel 132.1 a i direktiv 2006/112 anger att medlemsstaterna ska undanta tjänster och därmed förenade varuleveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet från skatteplikt."

"Kommissionen anser att Posten AB genom att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänster som omnämns i artikel 3 i direktiv 97/67 utgör ett offentligt postväsen enligt artikel 132 i direktiv 2006/112."

Se: Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige - Mål C-114/14

Vad står det i lagen om posttjänster?

Undantag för posttjänster och frimärken

"20 a § Från skatteplikt undantas omsättning av
1. posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av någon som med stöd av samma lag är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst, och
2. frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga som betalningsmedel för posttjänster som avses i 1.

Omsättning av posttjänster för vilka villkoren förhandlats individuellt omfattas dock inte av undantaget i första stycket 1. Lag (2016:91)."

-Mervärdesskattelag (1994:200)

Det betyder att detta inte gäller er som har avtal med PostNord. 

Om du köpt en förfrankerad brevpåse så säljer du inte vidare posttjänsten när du skickar varan i den till din kund, du använder postens frakttjänst med hjälp av brevet. Du säljer varan och tar ut en avgift för de omkostnader du har för att frakta saken till kunden. 

Därmed blir själva fraktkostnaden en vidarefakturering av de kostnader du haft, som jag tidigare skrivit i artikeln om vidarefakturering innebär detta en ny omsättning som är oberoende av den tidigare kostnaden du haft. Om du betalar 25% moms eller 0% moms till PostNord saknar alltså betydelse för vilken momssats du ska fakturera din kund med, det styrs av varan du säljer. Därmed fakturerar du moms på varan enligt den momssats din vara har (i nästan alla fall 25%).

De enda undantagen är egentligen om du skickar dessa varor:

Fakturera varan och frakten med 12% moms:

Livsmedel, Kosttillskott, Catering, Konstverk som säljs av konstnären själv med hög omsättning >336K/år.

Slutpris till kund = (Pris vara + Din avgift för frakten) x 1,12.

 

Fakturera varan och frakten med 6% moms:

Böcker, talböcker, noter, kartor, sjökort, ritböcker för barn, operabiljetter, tidningar.

Slutpris till kund = (Pris vara + Din avgift för frakten) x 1,06.

 

Fakturera varan och frakten med 0% moms:

Investeringsguld, lotteri, medlemstidningar, receptbelagda läkemedel, personaltidningar, frimärken,

konstverk som säljs av konstnären själv som har låg omsättning 336/år, valutor.

Slutpris till kund = (Pris vara + Din avgift för frakten) x 1.

 

Fakturera varan och frakten med 25% moms:

Alla övriga varor.

Detta innebär vid försäljning och frakt av vara som har 25% moms att ditt pris till kund blir:

Slutpris till kund = (Pris vara + Din avgift för frakten) x 1,25.

 

 

3 nov 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.