Stäng
Bokföra faktura från BoD - Books on DemandMomsen på fraktfaktura från BoD. Vilken momssats är det på frakten från Bod? BoD skriver att det är en skattefri inrikes leverans, vad innebär det? Hur bokför man fakturan när man beställer en bok man skrivit från BoD? Varför har fakturan från BoD ingen moms? Hur bokför man distributionsfakturan för BoD avtalet?

BoD Classic distributionsavtal

Det första man måste ta reda på är vem som ställer ut fakturan och från vilken adress. Du ska inte bry dig om vilket land du betalar pengarna till, det har ingen betydelse i frågan om hur momsen ska hanteras. En del blir lurade av att man betalar avgiften till PG 60380-3 eller dess IBAN kontonummermotsvarighet i Nordea bank i Stockholm. Men man ska inte "följa kapitalet" inom momsområdet. BoD ställer ut sina fakturor från Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, Tyskland. UST-ID DE212971392 är den tyska formen av momsregistreringsnummer, alltså EU-VAT nr. "Steuernr" är det lokala skattekontorets registreringsnummer för företaget inrikes in Tyskland och det kan du ignorera. Det är momsregistreringsnummret som styr vilket land något faktureras från. I detta fall är det alltså Tyskland fakturan kommer från, vilket betyder att vi köpt en tjänst från ett annat EU-land.

Har du uppgivit ditt svenska SE-VAT nr fakturerar de utan moms, men om du beställer som privatperson/författare utan företag så måste dom fakturera med tysk tjänstemoms för själva distributionsavtalet (19%).

VAT-nr / momsregistreringsnummer på BoD.se

Det hittar du under MyBoD/Kunduppgifter/Bankinformation. Ändringar eller tillägg av info under den här fliken måste begäras skriftligen till [email protected]

Eftersom detta är en kostnad för distributionen kan man se det som en försäljningskostnad. Det bokförs lämpligtvis på konto 6090 - "Övriga försäljningskostnader", men du kan även skapa egna konton t.ex. "Försäljningskostnad Böcker" på konto 6095 om du har återkommande kostnader för bokdistribution

(Har du ej momskoder i ditt bokföringsprogram måste du bokföra på BAS-kontot 4535 för att momsdeklarationerna ska bli rätt, alternativt ditt specifika bokföringsprograms konto för EU-köp av tjänster)

Vad betyder "Skattefri inrikesleverans"?

Detta skriver BoD på fakturor till företag i andra länder än Tyskland, eftersom de då kan fakturera utan moms enligt reglerna om omvänd skattskyldighet.


Tjäna pengar på andras böcker genom att översätta!

Nu kan du tjäna provision på andras bokförsäljning när du översätter deras böcker. Du får 75% av intäkterna från början.

Få provision på översättning av böcker

Tjäna pengar på översättning av böcker här


Bokföringen av distributionsavtalet blir därför så här:

Du köper tjänsten som företag (med SE-VAT nr)

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljningskostnad 6090 629,41  
Utgående moms Tj utland 25% 2614   157,35
Ingående moms utland 2645 157,35  
Företagskonto 1930   629,41

Du kan också använda 4046 (Speedledger, Momskod: 210), 4535 (BAS) istället för 6090.

Promikbook måste du använda BAS-kontot 4535 för att momsrapporten ska bli rätt.

Visma använder 4646.

Zervant kan du använda vilket konto du vill så länge du väljer Typ: "Tjänster från EU-land", då fylls kostnaden i ruta 21 och beräknad moms i 30/48.

Du köper tjänsten som privatperson

Har du inget företag så betalar du bara totalpriset, moms eller inte och bokföring berör inte dig. Men många med enskilda firmor och författare beställer tjänster och produkter som privatperson fast företaget ska stå för kostnaden. För er är det relevant att förstå hur man hanterar bokföring och moms när fakturan ställts ut till er som privatperson. Priset hos BoD anges som 749 Kr inkl. moms (BoD Classic). Men eftersom dom fakturerar från Tyskland med tyska momsregler är det bara 19% moms (119,59 Kr tysk moms). Priset exklusive moms är 749 / 1,19 = 629,41 vilket stämmer med fakturering till företag utan moms. Den tyska momsen är inte avdragsgill i Sverige. Du får alltså inte bokföra den som ingående moms eftersom det är tysk moms. Den momsen blir en kostnad. Du kan om du har mer affärer och inköp med Tyskland årsvis begära ett så kallat "VAT refund" och få igen den momsen i efterhand. Men vid inköpet måste du bokföra momsen som en kostnad på samma konto som för distributionen, alltså 6090.

Sedan måste du också beräkna svensk moms själv på inköpet genom att lägga till två rader moms. Du ska beräkna den fiktiva momsen med svenska regler (25% moms på tjänster), inte Tysklands 19%. Du måste alltså räkna ut 25% på 749 = 187,25 Kr. När fakturan ställts till dig som privatperson och du ska bokföra den i din enskilda firma blir konteringen så här:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljningskostnad 6090 749  
Utgående moms Tj utland 25% 2614   187,25
Ingående moms utland 2645 187,25  
Egen Insättning 2018   749

När du handlar privat har du antagligen betalat med ditt kreditkort eller från ditt privata konto och därför måste vi i detta fall bokföra det som egen insättning på konto 2018 eftersom du betalat med dina privata pengar istället för att det dragits från ditt företagskonto. 

Bokföra beställning av bok från BoD

Om du beställer ett korrekturexemplar eller den färdiga boken direkt från förlaget BoD så fakturerar dom både frakten och kostnaden för tryckning av boken utan moms. Detta eftersom det är en försäljning till annat EU-land från deras perspektiv. Dom har ett kontor och adress i Sverige och en svensk hemsida BoD.se men det som styr var något faktureras ifrån är alltså momsregistreringsnummret som är tyskt: UST-ID DE212971392. Har du uppgivit ditt svenska SE-VAT nr fakturerar de utan moms, men om du beställer som privatperson/författare utan företag så måste dom fakturera med tysk bokmoms (7%).

Du köper boken som företag (med SE-VAT nr)

Beskrivning Konto Debet Kredit
Böcker och tidningar 6970 359,15  
Utgående moms EU-köp 6% 2634   21,55
Ingående moms utland 2645 21,55  
Företagskonto 1930   359,15

Använder du Visma eller Speedledger är det konto 4056 istället för 6970 om du vill bokföra det på det generella kontot för inköp av vara från EU-land. Men du måste ändra momskoden från 200 till 202 (6%).

FÖR ER SOM ANVÄNDER SPEEDLEDGER: När jag bokför inköp av bok från Tyskland och väljer momskod “202 Inköp av varor från annat EU-land 6% (omv. skattsk.) (20)” väljer programmet att autokontera på konton 2634 “Ber utg moms tjänsteförv utl, 6%” och 2645. Momsdeklarationen blir rätt men Speedledger måste ändra beskrivningstexten på momskonto 2634 till "Utgående moms EU-köp" eller motsvarande (vilket jag informerat dem om).

Promikbook är som BAS alltså 4515 men du kan behöva lägga till det kontot själv. 

Zervant väljer du Kategori: 4000 (konto) och Typ: "Varor från EU-land" då fylls ruta 20 i momsdeklarationen i med kostnaden och ruta 30/48 med det beräknade momsbeloppet.

(Har du ej momskoder i ditt bokföringsprogram måste du bokföra på BAS-kontot 4515 för att momsdeklarationerna ska bli rätt, alternativt ditt specifika bokföringsprograms konto för EU-köp av varor)

Du köper boken som privatperson

Priset på fakturan från BoD anges t.ex. som 384,29 Kr (priset beror på en mängd faktorer och färgsidor m.m.). Men eftersom dom fakturerar från Tyskland med tyska momsregler för tryckta böcker är det bara 7% moms (25,14 Kr tysk moms). Priset exklusive moms är 384,29 / 1,07 = 359,15 vilket stämmer med fakturering till företag utan moms. Den tyska momsen är inte avdragsgill i Sverige. Du får alltså inte bokföra den som ingående moms eftersom det är tysk moms. Den momsen blir en kostnad. Du kan om du har mer affärer och inköp med Tyskland årsvis begära ett så kallat "VAT refund" och få igen den momsen i efterhand. Men vid inköpet måste du bokföra momsen som en kostnad på samma konto som för boken alltså 6970. Du ska beräkna den fiktiva momsen med svenska regler (6% moms på fysiska böcker) ovanpå totalpriset du betalat. Du kan därför ta totalbeloppet inklusive tysk moms och boka hela beloppet som en ren kostnad på 6970. Sedan räknar du ut den fiktiva momsen 6%384,29 = 23,06 Kr. När fakturan ställts till dig som privatperson och du ska bokföra den i din enskilda firma blir konteringen så här:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Böcker och tidningar 6970 384,29  
Utgående moms varuimport 2634   23,06
Ingående moms utland 2645 23,06  
Egen Insättning 2018   384,29

När du handlar privat har du antagligen betalat med ditt kreditkort eller från ditt privata konto och därför måste vi i detta fall bokföra det som egen insättning på konto 2018 eftersom du betalat med dina privata pengar istället för att det dragits från ditt företagskonto. 

(Har du ej momskoder i ditt bokföringsprogram måste du bokföra på BAS-kontot 4515 för att momsdeklarationerna ska bli rätt, alternativt ditt specifika bokföringsprograms konto för EU-köp av varor)

Moms på frakten av boken

Det är momssatsen för själva varan som styr momssatsen på frakten. Om du beställer en bok så har den 6% moms och då får frakten 6% moms. Om du beställer ett bord så har den varan 25% moms och då blir momsen på frakten också 25%. Därför kan du lägga fraktavgiften på samma konto som boken 6970. Den totala momsen blir lika. Även i de fall du ska beräkna 2 rader moms själv så gör du det ovanpå totalpriset+utländsk moms+fraktavgift. Om man specificerat en fraktavgift med tysk moms ska du ändå räkna ut fiktiv moms med svenska regler ovanpå totalpriset, även om det ingår tysk moms på frakten med annan momssats räknar du alltså med 6% för de 2 extra raderna. I BoD fakturorna är fraktpriset inräknat i deras pris så du behöver ej bekymra dig över hur den ska bokföras. I vissa fall när du beställer böcker från utlandet kan du få en faktura från ett fraktbolag och då bokför du den precis som det står eftersom det då är en inrikesfaktura med (eventuell) importmoms beroende på vad och varifrån du köpt en vara.

Läs mer om hur man gör med moms på frakt här

 

 

8 Apr 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se