Stäng
Upwork: BokföringUpwork - Utredning moms och bokföring

"Jag har startat en enskild firma som sidoverksamhet. Jag utför mjukvaruutveckling åt kunder genom förmedlingsföretag online. Detta innebär att förmedlingsföretaget utställer fakturor till kunderna. I och med att detta är en sidoverksamhet är omsättningen på företaget så liten att det inte riktigt är försvarbart att låta en redovisningsfirma hantera bokföringen. Därför tänkte jag göra detta själv. Jag tror mig ha hyfsad koll på hur detta bör göras. Men jag skulle behöva att någon med redovisningserfarenhet tittar över hur jag tänkt göra så jag har ett korrekt upplägg. 

Jag kommer ha en inkomstkälla i företaget. Inkomster från försäljning av utvecklingstid."

Ok, ja kasta inte bort 5% av omsättningen på faktureringsbolag eller ännu mer för att låta en redovisningsfirma göra administrationen. Detta fixar du själv, men det finns en del att tänka på så det var bra att du kontaktade mig!

Om du använder “Upwork Payroll” blir du som en anställd. Upwork anställer i dessa fall Dig (frilansaren). Då bokför du inkomsten från Upwork som Lön från land utanför EU. Du kan bokföra intäkten på t.ex. 3010 eller bättre 3004 - Momsfri försäljning om du har det kontot, och redovisa beloppet i ruta 42 i momsdeklarationen.

“If your freelancer should be classified as an employee, then you should use the Upwork Payroll service. When you use this service, our staffing provider will employ the worker, handle all of the withholding and payment of taxes, and provide the worker with a Form W-2.”

https://www.upwork.com/i/how-it-works/client/

Dom är väldigt USA-fixerade och hänvisar alla övriga frilansare och kunder att  “consult your local tax representative for more information on filing tax forms in your country”, vilket alltså blev mig :)

Annars (ej Upwork Payroll) blir det en försäljning från dig till den som köper. Upwork är inte en del av försäljningen då, utan hanterar och förmedlar bara BETALNINGEN och viss administration och infrastruktur i alla dessa övriga fall.

"Fakturor från detta ställer förmedlingsföretaget(Upwork) ut till kunderna i dollar. Dessa fakturor inkluderar inte moms och det är inte säkert att de inkluderar alla saker som krävs av svenska fakturor. Tex kan adresser på kund saknas. Valutan på fakturorna är i amerikanska dollar.

Inbetalning av fakturor sker till mitt konto på upwork. direkt när detta är gjort dras en förmedlingsavgift samt svensk moms på förmedlingsavgiften.

Jag får även en faktura på förmedlingsavgiften där belopp och moms är specificerad. Jag har bifogat exempel på både en kundfaktura och förmedlingsavgiftsfaktura för att ni ska få en bättre uppfattning om hur det ser ut."

Upwork måste lägga på svensk moms på förmedlingsfakturan för att det antingen blir försäljning av elektronisk tjänst till privatkund i EU (Dig i Sverige) eller försäljning till privatperson inom EU som också måste vara med moms om man fakturerar från ett EU-VAT nr. Har du inte lämnat något VAT-nr/SE-nr till Upwork måste de behandla dig som privatperson. Anger du VAT-nr kan dom fakturera dig som företag utan moms. Överkurs: Detta faktureras inte juridiskt från USA utan från ett EU-VAT-identifikations-nr VAT ID: EU528002406. Företag utanför EU kan ansöka om att momsregistrera sig i ETT land i EU och sedan få ett EU-nr som det kan fakturera ifrån som om de var baserade inom EU.

https://www.momsens.se/hur-bokfor-man-kop-pa-amazon-som-har-eu-vat-nr-men-svensk-moms

Det är i första hand moms-nr som styr varifrån något faktureras, i andra hand registrerad adress. Hur konstigt det än kan låta blir Upworks fakturor med VAT nr som börjar med “EU” en fakturering inom EU. Det ska alltså bokföras som ett inköp från företag inom EU fast dom är baserad i USA och även fast deras faktureringsadress anger USA som användarland. VAT nr EU528002406 innebär att det säljs från EU-land rent tekniskt i bokföring och momsdeklarationer. En mer ingående förklaring ges här:

https://www.momsens.se/hur-vet-man-vilket-land-fakturan-kommer-ifran

Den här fakturan (nedan) som ställts ut för arbetet visar tydligt att det är en försäljning DIREKT mellan dig och kunden, Upwork har bara tillhandahållit faktureringssystemet och förmedlar pengarna som betalas.

Dom fakturor Upwork ställer ut är i första hand för att få in pengarna. Det är alltså en transaktionsfaktura. Detta ska ses mer som en proformafaktura för din del när du använder det som underlag i din bokföring. I många fall räcker den dock som kvitto för bokföring på grund av reglerna om förenklade fakturor som jag tar upp mer senare.

Eftersom kunden är utanför EU och beloppet är under motsvarande 4000 SEK får du tillämpa reglerna för förenklad faktura:

https://www.momsens.se/vad-ar-en-forenklad-faktura

Du kan alltså använda denna faktura som underlag till din bokföring, du behöver inte skapa en ny egen “riktig” faktura.

OBS: Förenklade fakturor (tänk kvitto) får inte användas till kunder inom andra EU-länder. Då måste du göra riktiga fakturor som behöver innehålla betydligt fler saker:

"När fakturan är betald av kund, och förmedlingsavgift och moms på denna är betald kan jag sedan välja att överföra pengarna till ett svenskt bankkonto. För detta har jag satt upp ett separat bankkonto på min bank. När överföring till svensk bank sker konverteras summan till svenska kronor. En avgift på en dollar tas ut i samband med överföringen."

Det är först nu när pengarna når ett riktigt bankkonto som du ska bokföra intäkten enligt Kontantmetoden. Du bokför den förenklade fakturan som intäkt och förmedlingsavgiften och momsen som en vanlig leverantörsfaktura/kostnad.

Skatteverket har varit lite vilsna när det gäller hanteringen av momsen i dessa sammanhang men du kan med gott samvete bokföra momsen som ingående moms eftersom svensk moms inte ska vara en kostnad för företag i Sverige. Det smidigaste är att bokföra detta som en inrikesfaktura i Sverige, som att du köper av en svensk leverantör. Då slipper du problematiken med att dom fakturerar från EU-nr och hur momsdeklarationen egentligen ska fyllas i m.m.

Skatteverket gav tidigare rekommendationen att lägga på fiktiv moms ovanpå totalbeloppet och att man inte fick dra av den svenska momsen. Detta gällde inköp av appar till företag. Denna praxis måste anses förlegad idag och medför betydligt mer onödig administration. Ytterligare som talar emot denna tolkning är att om det är svensk moms så måste tjänsten anses vara omsatt i Sverige, och då ska den givetvis inte bokföras som ett import-köp utan som just ett inrikesköp!

Den risk du tar om Skatteverket vid en revision inte skulle godkänna detta smidigare förfarande är 20% straffavgift på det “felbokade” momsbeloppet. Här får du göra en avvägning om det är värt det extra jobbet med att bokföra krångligt i förhållande till de relativt låga momsbeloppen och eventuella straffet.

En mer ingående diskussion om just den problematiken kan läsas här:

https://www.momsens.se/hur-bokfor-man-inkop-av-app-till-foretaget-nar-google-fakturerar-dig-som-pri

Avgiften på en dollar kan du boka bort som en bankavgift.

"Mina kunder kan vara både privatpersoner och företag från land utanför EU. Jag kan eventuellt senare också ta uppdrag från kunder inom EU, men då endast från företagskunder. Detta är viktigt då det innebär att jag inte behöver ha moms på fakturorna."

Detta är korrekt tolkat!

"Företagskunder behöver ju generellt inte ha moms på fakturorna, men ej heller privatpersoner utanför EU, om jag kan verifiera att de är bosatta i ett land utanför EU. Detta enligt de speciella momsregler som finns för export av digitala tjänster. I min bokföring så måste jag därför spara de verifikationer som krävs för att styrka att privatkunder är bosatta i ett land utanför EU. Har jag uppfattat detta rätt?"

Företagskunder både inom och utanför EU = ej moms, Privatperson utanför EU = en allt bredare gråzon. För det första säljer du INTE DIGITALA TJÄNSTER (elektroniska tjänster) även om det är lätt att tro det. Det är bara färdiga filer och streamad video som levereras automatiskt FRÅN DIN HEMSIDA som kan bli elektronisk tjänst. Här utför du ett arbete som involverar en signifikant mängd mänsklig aktivitet i färdigställandet och då är det en vanlig tjänst, mer specifikt en Intellektuell eller Diversetjänst. Att projektet förmedlas via plattformen Upwork gör det inte till en elektronisk tjänst, dessutom görs försäljningen enligt avtalet direkt mellan dig och kunden inte via Upwork.

Definition på elektronisk tjänst:

"Electronically supplied services (hereinafter ‘electronic services’) shall include services which are delivered over the Internet or an electronic network and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimal human intervention, and impossible to ensure in the absence of information technology (see more under point 2.3.3)."

Mer ingående info här:https://www.momsens.se/nya-momsregler-kommer-2015-for-elektroniska-tjanster

Nej du behöver ej samla in de extra verifikationerna om kundens land, detta gäller bara elektroniska tjänster, det räcker med kundens namn och land som angivits på fakturan du visade. Vilket är tur!

Överkurs: Idag kräver allt fler länder att man ska fakturera med mottagarlandets moms även utanför EU vid försäljning av digital tjänst, vilket blir en administrativ mardröm. Se slutet på den här sidan så förstår du:

https://www.momsens.se/momssatser-for-elektroniska-tjanster-i-olika-eu-lander

Gör du jobb under specialfallet "Upwork Payroll" där du är ANSTÄLLD och Upwork är ARBETSGIVARE då är Upwork en säljande marknadsplats/förmedlare och det är Upwork som måste hantera moms och annan teknisk och juridisk problematik gentemot kunden.

Bokföring

"Nu till själva bokföringen. Jag använder kontantmetoden och kommer hantera det konto jag har på upwork som ett valutakonto. I ett fiktivt exempel skulle jag bokföra en inbetalning på hundra dollar(10 kr per dollar) på följande sätt (kontonummer från BAS2015):"

"(3305) Försäljning av tjänst utanför EU:

Debet 1000, Kredit 0  -Borde vara i Kredit när det är intäkt!

(1981) Valutakonto:

Debet 0, Kredit 1000 -Pengarna kommer in på Bank = Debet!

När jag bokför inbetalningar till valutakontot kommer jag som verifikation ha med den faktura som upwork utställt till kund.

Betalning av förmedlingsavgiften (10% av försäljningen) skulle jag bokföra på följande sätt:

(1981) Valutakonto:

Debet: 0, Kredit 125

(2640) Ingående moms:

Debet 25, Kredit 0

(4531) Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms: (jag är osäker på detta kontonummer då kostnaden inkluderar svensk moms)

Debet 100, Kredit 0  -Rätt tänkt men blir 4535 pga av inköp inom EU pga fakturering från EU-id. Se tidigare förklaring.

När jag bokför förmedlingsavgiften kommer jag en ha med fakturan för förmedlingsavgiften (denna inkluderar moms) som verifikation.

En överföring mellan valutakontot och mitt bankkonto skulle jag bokföra på detta sätt:

(1981) Valutakonto:

Debet: 0, Kredit 875

(6570) Bankavgifter:

Debet: 10, Kredit 0

(1941) Bankkonto:

Debet: 865, Kredit 0  -Här gör du rätt när pengarna kommer in på bank! :)

Värt att notera är att dollarkursen sannolikt rört på sig sen inbetalning skett vilket gör att summan sannolikt inte exakt motsvarar det som summa jag hade på kontot vid senaste inbetalning från kund. Är detta ett problem? Hur ska det hanteras?"

Glöm bort den extra iterationen med valutakonto när du använder Kontantmetoden. SEK/Dollar-kurs blir inget problem.

I princip rätt tänkt rent teoretiskt, och om du använt FAKTURERINGSMETODEN.  Men eftersom du använder Kontantmetoden bokför du intäkten först när den kommer in på det riktiga bankkontot och kostnader först när du betalar något från bankkontot, inte när du får fakturor eller borde ha upprättat en faktura -enligt “riktig” bokföring enligt Faktureringsmetoden. Kontot hos Upwork ska ses som fiktivt eller parkerade pengar (orealiserad vinst/Bank-in-Transfer).

Eftersom pengarna omvandlas till SEK och du bokför först när pengarna kommer in i SEK på ditt konto blir det ingen valutadiff. Du bokför det faktiska beloppet som kommer in som en intäkt med fakturan i dollar som underlag. Omvandlingskursen framgår av betalningsspecifikationen från banken som du tar med som underlag.

Det blir då mycket enklare, så här:

Bokför Upwork-försäljning (intäkten):

Eftersom du juridiskt säljer direkt till din kund i USA blir det försäljning av tjänst utanför EU. Du behöver bara bokföra detta:

Bokför Upworks förmedlingsavgift med moms:

Fakturering sker från VAT nr EU528002406, i momsdeklarationen ska därför beloppet som du bokför på kostnadskontot redovisas i ruta 21 (EU) ej ruta 22 (USA). Men det finns två sätt att bokföra detta på.

SÄKRA METODEN:

Det kan vara bra att skapa ett eget kostnadskonto t.ex. 6093 för förmedlings-avgifterna så att du lätt kan se hur mycket det kostar att sälja via Upwork. Du beräknar 25% fiktiv moms ovanpå totalbeloppet och bokför dessa 2 rader som tar ut varandra. Du kan även bokföra på konto 4535 enligt bas för inköp av tjänst inom EU, bokföringsprogrammen är normalt inställda på att placera beloppet i ruta 21 om 4535 används. Med den här metoden blir den verkliga svenska momsen en kostnad för dig.


Vill du också testa att göra en cool video?
(Jag är partner med Synthesia)

Så här fyller du i momsdeklarationen, kontrollera att Bokio fyller i dessa rutor. Det hade vissa problem med momsdeklarationerna för länge sedan när jag testade programmet men det är nog åtgärdat nu. Så här ska det se ut:

https://mr-eurodisco.com/moms/skatteverket/Bokföring-av-import-tjänst-från-EU-land-i-momsrapporten-med-fiktiv-beräknad-utgående-ingående-moms.jpg

SMIDIGA METODEN:

Bokför bara förmedlingsfakturan snabbt och enkelt som en inrikeskostnad. De säljer en tjänst till privatperson och måste fakturera dig med mottagarlandets moms och momssats för att tjänsten anses omsatt där (i Sverige!). Det blir inköp från EU men omsatt tjänst i Sverige. Eftersom momsen redovisas i momsdeklarationen som ingående svensk moms kan du bokföra som om det var inköp från leverantör i Sverige.

Uppdatering: Eftersom avgiften dras av Upwork innan utbetalning är intäkten egentligen lika mycket större som avgiften och momsen tillsammans på avgiftsfakturorna. För att lösa detta smidigt byter du bara ut sista raden 1930 mot 3305. Vi ökar då försäljningen, intäkten, med 150 och har då bokfört den riktiga totala försäljningen (1150) i 2 bokningar på 3305, sedan dras 120 bort som kostnad och 30 som moms, då stämmer utbetalt belopp när du lägger ihop kundfakturering och avgiftsfakturor. Momsdeklarationen blir rätt både med svenskt momsbelopp och det som i detta fall ska redovisas i ruta 40: Export av tjänst till USA 1150.

Boka bort 1 dollar diffen för transaktionsavgiften som en bankkostnad på konto 6570. Tänk på att den är momsbefriad. Ibland är det smidigast att bokföra bankavgifterna i en separat bokning.

Summan som blir över ska nu stämma med det som verkligen kommit in på ditt riktiga bankkonto. Eftersom du inte bokför en faktura när du fakturerar utan bara när pengarna faktiskt kommit in på kontot blir det inte valutakursdiff att boka bort. Att fakturan är i dollar och du bokför i SEK är inget problem, fakturan blir bara ett underlag tillsammans med betalningsspecifikationen från banken där det konverterade beloppet framgår. Man får fakturera i vilken valuta man vill:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/321577.html

DÄREMOT är det mycket viktigt att Upwork skrivit momsbeloppet även i SEK, annars hade du inte fått dra av det! Här är jag imponerad att dom kommit så långt så att ett USA-företag följer EU-regler för hur momsen måste skrivas ut på fakturan. Applåd till Upwork!

Kan även vara bra att läsa på mer om Kontantmetoden:

Uttag från mitt företagskonto skulle jag bokföra på detta sätt:

(1941) Bankkonto:

Debet: 0, Kredit: 865 -Rätt

(2013) Egna Uttag:

Debet: 865, Kredit: 0 -Rätt

Ja helt rätt! Kolla dock att du inte använder 1930 i ditt bokföringsprogram som företagskonto, brukar vara det som är standardkontot när man använder kontantmetoden och bankkonto och jag tror Bokio har det som standard för Kontantmetoden också, men det har ingen betydelse egentligen.

"Det bokföringsprogram jag använder, Bokio, verkar inte ha möjlighet att explicit koppla kunder mot intäkter. För detta krävs att man skapar fakturan direkt i deras system. Detta kan jag ju inte göra då Upwork skapar och ställer ut fakturan. Räcker det med att man manuellt kan koppla intäkter till kunder i bokföringssystemet genom att fakturamottagaren har samma namn som den kund jag lagt in i systemet?"

Du behöver inte kunna koppla intäkter mot specifika kunder i bokförings-programmet. Det är om man har kundreskontra som det är aktuellt, men det är inte är ett krav att ha reskontra, det är bara ett verktyg för att underlätta om man har många kunder. Men det används främst av de som använder FAKTURERINGS-METODEN då man ställer ut en faktura och måste ha koll på att den blir betald och att både faktureringen och betalningen blir bokförd rätt mot korrekt kundnr.

"En annan fotnot: Jag kan välja att registrera mitt VAT-nummer hos Upwork och då få betala momsen själv för förmedlingsavgiften.

Personligen föredrar jag om Upwork sköter betalningen av momsen då jag slipper hantera den inbetalningen själv. Är det någon skillnad i praktiken på om Upwork betalar momsen eller om jag gör det? Hur påverkar det kontringen?"

Lämna ditt VAT-nr till Upwork eller inte?

Du ska inte betala in den här momsen eftersom det är INGÅENDE MOMS för dig. Fakturor in till ditt företag har ingående moms. Eller med andra ord momsen på inköp är ingående moms som du drar av mot utgående moms på försäljning. För Upwork blir det UTGÅENDE MOMS på försäljning som de måste skicka vidare till svenska Skatteverket antingen via MOSS eller manuellt, men det är inget du behöver bry dig om.

Notera att när du använder KONTANTMETODEN anses momsen uppstå när pengarna kommer in eller lämnar bankkontot. Även om man bokför klumpsummor med flera affärshändelser i en så är det först när pengarna kommer in på bankkontot som momsen ska bokföras. Många blandar ihop reglerna för moms för bokslutsmetoden/faktureringsmetoden och sliter sitt hår för att försöka boka in moms på ett tidigare datum efter datum på de underliggande affärshändelserna. Det är alltså enklare än många tror med KONTANTMETODEN då allt bokförs den dag pengarna kommer in på riktiga bankkontot.

Det blir ett nollsummespel, om Upwork gör som nu, då lägger dom på moms ovanpå som du sedan drar av i momsdeklarationen. Eller så fakturerar dom dig som företag till ditt VAT-nr utan moms (B2B alltid utan moms mellan länder) och då blir du skyldig att beräkna momsen själv enligt omvänd skattskyldighet (reverse charge). Se exemplet med “SÄKRA METODEN” och de 2 fiktiva raderna moms som tar ut varandra. Det är detta som man gör när man “beräknar momsen själv”.

Att ange ditt VAT nr (SEpersnr01) gör att du får mer korrekt fakturahantering då du faktiskt har en enskild firma (företag). Företag utanför EU ska egentligen inte behöva brottas med dessa EU-regler men Upwork har ändå valt att anpassa sig till EU-direktiven. Världen går dock mnot ett system där man ska fakturera med moms och momssats i kundens land, så nu måste man börja ha koll på hela världens momssystem. Många delstater i USA har redan nu börjat kräva att man fakturerar med lokal delstatsmoms över en viss gräns som kan gälla även ditt svenska företag. Du minskar risken för att få böter om Skatteverket knarkar igen och tror att du inte får dra av svensk moms på digital tjänst/förmedlingsavgiften. Dina momsdeklarationer blir tydligare och du ser och redovisar förmedlingsavgifterna som köp av tjänst från företag inom EU vilket är mer korrekt (pga av EU-id de fakturerar ifrån). Men det är lite smidigare att bara bokföra det som inrikeskostnad.

Överkurs: Det är en akademisk diskussion egentligen, det har ingen avgörande betydelse eftersom Upwork är utanför EU och därmed egentligen inte omfattas av EU:s regelverk även om EU gör allt de kan för att få resten av världen att tro att de måste följa EU-lagar och direktiv även om det inte är fysiskt baserade inom EU. Men eftersom Upwork gått så långt att skaffa EU-VAT-nr får man hela regelverket på köpet, vilket inkluderar kravet på att specificera landsspecifik moms med omräkning i mottagarlandets valuta och kravet på att fakturera med mottagarlandets moms vid försäljning till privatperson inom EU m.m. Upwork fakturerar med svensk moms på “Upwork service fee”, “premium Upwork memberships” och “purchases of Connects”. Avgifter för betalningsadministration och liknande är momsbefriat eftersom det är en banktjänst, därför lägger inte Upwork på någon moms på detta.

Jag rekommenderar ändå att du lämnar ditt VAT-nr till dem så att dom identifierar dig som företagare, men som sagt det har ingen större betydelse när du har enskild firma eftersom ditt personnummer är ditt företag. Det är ingen skillnad mellan dig som privatperson och den enskilda firman. Ett AB hade dock givetvis behövt ange sitt VAT-nr eftersom det är en egen separat juridisk person.

Är det något som jag har missat eller gjort fel på? Mottar tacksamt all feedback ni kan ge:)

Det är svårt att täcka in allt, man behöver ofta formulera specifika frågor för att kunna ge exakta svar. Det kommer dyka upp nya “problem” som du måste ta ställning till löpande och många av svaren kan du nog hitta på momsens.se

Jag ska dock gå igenom några rader i det nya avtalet för Upwork så att vi har koll på vad som står i det idag jämfört med vad jag skrivit tidigare på momsens.se om odesk/Upwork m.fl. Dessutom tar jag upp arbetsgivaravgifter på slutet.

"4. PURPOSE OF THE SITE AND SITE SERVICES"

https://www.upwork.com/legal#useragreement (2018-04-19)

"The Site is a marketplace where Clients and Freelancers can identify each other and advertise, buy, and sell Freelancer Services online. Subject to the Terms of Service, Upwork provides the Site Services to Users, including hosting and maintaining the Site, enabling the formation of Service Contracts, and coordinating disputes related to those Service Contracts. If Users agree on terms for Freelancer Services, a Service Contract is formed directly between such Users, subject to the provisions set forth in Section 5 (Contractual Relationship Between Client and Freelancer), unless you are enrolled in Upwork Payroll. When a User enters a Service Contract, the User uses the Site to engage, communicate, invoice and pay online."

Här ska man alltså tolka det som att DU och KUNDEN ingår ett avtal med varandra, inte med Upwork, för själva arbetet/tjänsten som ska utföras.

Du bör alltså fakturera varje individ/företag som du utför tjänster åt. I de fall beloppet <4000 SEK kan du använda Upworks "proformafaktura" som riktig faktura enligt reglerna för förenklade fakturor. Men tänk på att göra riktiga fakturor till kunder inom EU men utanför Sverige, alltså handel över gränserna inom EU.

Upwork kopplar bara ihop två parter och hanterar betalningen. Man kan förklara det genom en liknelse: Det är kvinnan och mannen som gifter sig och prästen genomför bara ceremonin men om det blir skilsmässa har prästen inget med bodelningen att göra. Prästen (Upwork) är alltså inte en part i relationen mellan kvinnan och mannen, eller med andra ord, Upwork är inte din motpart som du ska ställa ut fakturorna till. Förutom deras provision som faktureras till dig från Upwork. Det betyder att du själv måste samla in den information du behöver från uppdragsgivaren från EU-land (VAT nr, faktureringsadress etc). För kunder utanför EU räcker det med företagsnamn/personnamn och adress/land.

Intellektuella tjänster

När man gör program, programmerar som du, skriver artiklar eller översättningar osv blir det intellektuella tjänster (även kallat diverse tjänster) och då bokför du som jag visar i den här matrisen:

Exakt vad som är en "intellektuell tjänst" tjänst definieras inte klart och tydlig någonstans. Men praxis är att det krävs en del kvalificerat tänkande, analys, kreativitet och teknisk problemlösningsförmåga eller motsvarande från säljarens sida. Vilket gör att i princip alla frilansarjobb där man utför tjänster, skriver något, programmerar något eller spelar in en dubbning eller video räknas in i begreppet "diverse tjänster”.

Vilken moms är det på tjänster till företagskund inom EU?

Om du börjar sälja till företag inom EU ska du tänka på detta. Av matrisen ovan kan vi se att din typ av utvecklingstidstjänst (programmering) ska faktureras utan moms till alla utom till privatpersoner i EU som du konstaterat själv. Är köparen ett företag i annat EU-land så fakturerar du ingen moms på fakturan. Ange köparens VAT-nr på fakturan (dvs moms-nr) och även ditt eget.

(du ska också rapportera försäljningen i en periodisk sammanställning)

Ange följande rad på fakturan som motivering till momsfri fakturering av tjänst:

Här, inom EU, räcker det alltså inte med Upworks egna fakturor (förenklade fakturor) utan du måste skapa en egen i ett faktureringsprogram eller i en Excelmall och även lägga till motiveringen om varför du fakturerar utan moms. Fakturerar du ett företag i Sverige kan du fortfarande använda Upworks fakturor och tillämpa reglerna om förenklade fakturor. Ja det är en hel del att hålla koll på!

Arbetsgivaravgifter

Ska du betala arbetsgivaravgifter när du delegerar något jobb åt någon annan frilansare i annat land?

Nej, i princip aldrig. Om en annan frilansare i annat land än Sverige jobbar åt dig är den ändå inte anställd av dig:

Arbetsgivaravgift när man köper tjänst av frilansare utomlands?

Om du hyr in jobb från någon i Sverige?

Ja egentligen måste du då betala sociala avgifter om den du köper tjänster av inte har F-skatt. Detta gäller även om er kontakt sker via Upwork. Undvik därför att anlita svenska frilansare utan F-skatt.

Ska dina kunder betala arbetsgivaravgifter i Sverige för dig eller i sitt land när de köper tjänster av Dig?

Nej aldrig eftersom du har företag och betalar dina sociala avgifter/egenavgifter själv.

Hej! Jag är ensam egenföretagare och använder mig av faktureringsmetoden. Jag har gjort några arbeten via Upwork, men de har en gräns på mini summa att ta ut som jag inte nått än. Ska jag bokföra mina arbeten allt eftersom jag har utfört dem och lägga det som kvitto. Eller ska jag bara bokföra summan som jag tar ut och när den kommer in på mitt konto när jag nån mini lönen att ta ut från upwork? 

Jag antar att du inte använder Upwork Payroll för då anses du vara anställd och får lön som ett vanligt jobb.
Nej, du ska inte bokföra summan när den betalas ut från Upwork, det gör man med kontantmetoden då man bokför enligt den dag pengar blir betalda.
Upwork skapar interna fakturor för varje försäljning du gör från dig till kunden som du kan använda som underlag precis som om du gjort egna fakturor. Du bokför enligt fakturadatum på dessa fakturor precis som om du skapat en egen faktura för en vanlig försäljning eftersom du använder faktureringsmetoden. Eftersom du använder faktureringsmetoden saknar utbetalningens datum betydelse, det är fakturadatum på fakturorna du bokför enligt. Du kan vänta minst 50 dagar med att göra bokföringen av en försäljning. Smidigast är nog att bokföra det som hänt under en månad, Upwork har en smidig funktion för att summera det som hänt under en månad och också ladda ner alla fakturor för månaden som ett statement via Upwork/Reports/Transaction history/.
Egentligen ska du enligt traditionella bokföringsregler bokföra varje försäljning separat för varje kund du säljer till. Detta fungerar dåligt i dagens moderna ekonomi med försäljning via internetsiter där det ofta blir många mindre försäljningar till många olika kunder, man får inte göra annat än att sitta och bokföra separata fakturor då. Därför kan man använda regelverket för samlingsfakturor och bokföra klumpsummor med 1 månads fakturor som underlag. Du bokför då denna samlingsfaktura på den sista dagen i månaden precis som om det vore en bokföringsorder som man gör i samband med månadsbokslut. Varje faktura blir då inte bokförd på sitt rätta fakturadatum utan allt samlas på den sista dagen i månaden, detta blir alltså lite av en gråzon men att samla max 1 månads transaktioner på den sista dagen i månaden är acceptabelt av praktiska skäl. Du hittar mer djupgående analyser av denna problematik i länkarna nedan. 
Tänk på att du måste skilja på om kunden är inom EU eller utanför, försäljning av tjänst till företag inom EU ska även redovisas i en periodisk sammanställning (denna är dock tänkt att slopas med reformen av det nya momssystemet inom EU). Så du måste då manuellt summera fakturorna till kunder inom EU och bokföra detta, sedan summera försäljning utanför EU och sedan inrikesförsäljning. Allt detta kan bokföras i samma verifikation, men måste delas upp i 3 sektioner så att säga eftersom det bokförs på olika konton och hamnar på olika platser i momsdeklarationen.
Angående bokföring av klumpsummor:
Klumpsummor med kontantmetoden
Bokföra transaktioner som slagit ihop i samma summa
Oavsett om du väljer att bokföra varje faktura separat eller klumpsummor med samlingsfakturor på sista dagen i månaden blir det en del bök att bokföra Upwork kan jag säga, inte minst av egen erfarenhet. Upwork är dock ett föredöme framför många andra frilansarsiter när det gäller underlag och rapporter, det är snarare EU:s momssystem och föråldrade bokföringsregler som strular till det för småföretagarna.

Avslutande kommentarer till Upwork

Tänkvärt att notera är att det som ställer till det mesta av problemen och krånglar till allt är momssystemet. I synnerhet EU:s momssystem. Utan moms hade det bara varit enkla intäkter och kostnader. Men på grund av momsen och momsdeklarationerna så blir allt betydligt mer bökigt och det blir mycket mer att tänka på, hålla reda på och kontrollera. Man måste också hela tiden tänka på hur flödet ser ut, vem fakturerar vad, hur och till vem. Alla dessa problem hade försvunnit utan moms.

Det är därför jag är en så ivrig förespråkare av att småföretag med omsättning upp till 1 miljon ska befrias från momsplikten. Man borde få vara hobbyist upp till 1 miljon i försäljning. Som du ser i det här dokumentet blir det för många en för brant trappa att ta sig upp för rent administrativt. Det är ett tufft hinder om man vill satsa på att göra sin hobby till ett företag som man försörjer sig på. Det är synd att det blivit så här krångligt att driva moderna företag med internationell handel på internet.

Tyvärr är de 2 lösningarna på problemet ungefär lika osannolika.

1. Återgång till nationalstater så att vi bara får antingen utrikes eller inrikeshandel, så mycket enklare på alla sätt och vis.

2. Fullständig integration av länderna inom EU (United states of Europe/Macron-lösningen), med ett överstatligt momssystem, då fakturerar man t.ex. 21% EU-moms oavsett om man säljer till svensk kund eller en i Berlin. Hela EU blir som ett enda land. Men det är inga länder idag som kan tänka sig att lämna över den nationella beskattningsrätten och skattesystemet till Bryssel.

Så det ser ut som jag kommer fortsätta att få fullt upp med frågor från småföretagare som dig om Upwork och liknande lösningar.

 

 

7 Aug 2018


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se